Zamknięty

Napisz oprogramowanie

Zlec? napisanie modu?u programu do wystawiania faktur VAT jako cze?? aplikacji dzia?aj?cej i wdro?onej w biurze rachunkowym (aplikacja php, bazy mysql, biblioteka smarty). Musi posiada? nast?puj?ce funkcje:

[url removed, login to view]?? wystawienia faktur VAT oraz faktur koryguj?cych VAT

[url removed, login to view]?? wystawienia faktur VAT zaliczka cze?ciowa oraz faktur VAT

[url removed, login to view]?? wystawienia faktur VAT proforma -

Wymagania co do systemu :

[url removed, login to view] z klientów biura b?dzie móg? wystawia? faktur? w systemie - system dost?p dla klientów jest gotowy

[url removed, login to view] kontrahentów

[url removed, login to view] towarów/us?ug

[url removed, login to view] musi by? wielowalutowy

[url removed, login to view] musi dopuszcza? mo?liwo?? wydruku faktur wg ró?nych wzorców - do formatu PDF

[url removed, login to view] faktur musi by? zgodny z formatem EPP

[url removed, login to view] musi dopuszcza? kilka mo?liwo?ci prowadzenia numeracji dokumentów - niezale?nych dla ka?dego klientaz osobno.

[url removed, login to view] musi mie? mo?liwo?? prowadzenia rozlicze? VAT / oraz dla firm które s? podatnikiem VAT

[url removed, login to view] musi dopuszcza? mo?liwo?? wystawienia faktury VAT od strony panelu biur rachunkowego.

[url removed, login to view] musi dopuszcza? mo?liwo?c wys?ania faktury VAT e-mailem je?li kontrahent z bazy posiada adres e-mail.

Koncepcja systemu polega na utworzeniu systemu w którym ka?dy klient b?dzie mia? mo?liwo?? wystawienia faktury VAT a nast?pnie biuro b?dzie mia?o dost?p do wszystkich wystawionych dokumentów klienta

Poszukuj? freelancerów ze ?l?ska do osobistego kontaktu.

Umiejętności: MySQL, PHP, Architektura oprogramowania

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Ruda Śląska, Poland

Numer ID Projektu: #9301814

2 freelancerów złożyło ofertę na kwotę zł5368 do tego projektu

surabhirathi21

Kindly share more details. We're a team of Developers based in New Delhi, India with more than 4 years of experience. We've gone through your project details and can do this task efficiently and accurately for Więcej

zł4736 PLN w ciągu 30 dni
(82 Oceny)
7.0
webbookstudio

Hello! My name is Ivanna. I'm a representative of Ukrainian IT-COMPANY .We provide all kind of services related to website design and development. We have a large and successful team of programmers with different te Więcej

zł6000 PLN w ciągu 15 dni
(17 Oceny)
5.8
mahesharchi

Hi I have gone through the details of your project and we find it well within our capabilities. I can create and deliver the project as per the information.I have skilled,expert programmers I'm very excited to assi Więcej

zł7010 PLN w ciągu 30 dni
(40 Oceny)
5.3
keystrickers

A proposal has not yet been provided

zł7105 PLN w ciągu 30 dni
(4 Oceny)
4.5