Zamknięty

opracowanie pytan

Pytania:

1. Omówić podstawowe elementy programowania obiektowego dostępne w języku PHP.

2. Naszkicować sposób implementacji klasy PHP ukrywającej szczegóły połączenia z bazą

danych PostgreSQL. Proszę krótko omówić zastosowane rozwiązania i ich zalety.

3. Na czym polega metoda "dziel i zwyciężaj"?

4. Scharakteryzuj algorytmy sortowania - idee ich działania i złożoności obliczeniowe.

5. Co to jest złożoność obliczeniowa algorytmu? Podaj przykładowe złożoności obliczeniowe.

6. Proszę omówić podstawowe elementy typowego procesora stosowanego w komputerach

PC.

7. Krótko scharakteryzować różnice między architekturą typu RISC i CISC 2.

8. Omówić hierarchię pamięci stosowaną we współczesnych komputerach. Podać podsta-

wowe cechy pamięci podręcznych.

9. Proszę wyjaśnić różnice między mapowaniem asocjacyjnym, bezpośrednim i zbiorowo-a-

socjacyjnym pamięci podręcznej.

10. Podać definicję systemu operacyjnego oraz różne sposoby klasyfikacji systemów

operacyjnych (z przykładami).

11. Omówić zasadę działania mechanizmu stronicowania i wymiany we współczesnym

systemie operacyjnym typu UNIX.

12. Konfiguracja rutera dla małej sieci z dostępem do Internetu, np. WiFI (NETIA)

13. Technologie sieci światłowodowych: źródła i detektory światła, modulatory, kable

14. Omów różnice pomiędzy programowaniem imperatywnym i obiektowym.

15. Omów następujące własności obiektów -> konstruktor, destruktor, zmienne i metody

prywatne i publiczne, przeciążenie metod i konstruktorów

16. Cechy grafiki wektorowej i rastrowej - porównanie.

17. Przedstawić metodę śledzenia promieni (ray-tracing) oraz podać jej właściwości.

18. Proszę omówić zasadę działania sieci neuronowej. Proszę podać przykłady różnych

typów sieci neuronowych, ich charakterystykę i przykładowe zastosowania.

19. Omówić zasadę działania optymalizacji metodą algorytmu genetycznego. Proszę naszki-

cować sposób implementacji takiego algorytmu.

20. Wymienić i omówić podstawowe własności relacyjnej bazy danych.

21. Wymienić podstawowe grupy i instrukcje języka SQL i omówić jedną z nich na przykładzie.

22. Zarządzanie wymaganiami na system aplikacyjny

23. Cykl wytwarzania systemu z podejściem przyrostowym

24. Przedstaw prawa de Morgana i zilustruj je na podstawie układu bramek logicznych.

25. Omów działania procesora i koprocesora. Podstawowe rejestry i zasady działania na nich

w obydwu przypadkach.

26. Wymień podstawowe elementy kodeksu etycznego.

27. Omów problem odpowiedzialności informatyka za moralne i społeczne konsekwencje jego

działalności.

Umiejętności: HTML, JavaScript, MySQL, PHP, Projektowanie stron www

Zobacz więcej: j2me w, post w, create roulette w, adult w, online form service w, zbrush jpeg face w, gucci gucci cheap gucci shoes gucci sneakers cheap gucci shoes gucci belts gucci sunglasses gucci handbags gucci watches gucci w, website powered drupalwebsite setup document repository ii centralized inbox pulls emails gmail accounts periodically iii news w, akshay w, aplikacje w xcode freelancer, copywriter płatny staż w agencji interaktywnej śródmieście, praca telemarketer w rybnik śląskie, n 33° 44' 56'' w 84° 23' 16'', gra w życie instrukcja pdf, gra w życie ateneum, gra w życie zasady, gra w życie c++, aranżacja małej łazienki w bloku

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Warsaw, Poland

Numer ID Projektu: #19308391

1 freelancer złożył ofertę na kwotę $25 do tego projektu

serphis

Dzień dobry, realizowałem już podobne zlecenie, także posiadam większość z tych pytań, poprzednicy są po obronie, więc odpowiedzi są sprawdzone. Zapraszam do kontaktu na serphis91(małpa)[login to view URL]

$25 USD w ciągu 10 dni
(2 Oceny)
1.4