Zamknięty

Automat EA do prowadzenia pozycji na forex

Chodzi o automat, który będzie otwierał pozycję po sygnale ze wskaźnika, który będę testował. Będzie ich kilka. Ważne jest dla mnie jak ta pozycja ma być prowadzona. Automat otwiera pozycję i ma zareagować na wszystkie możliwe sposoby czyli gdy: cena idzie w kierunku zgodnym z założeniem, cena idzie w przeciwną stronę.

1) cena idzie w zakładanym kierunku. Gdy zysk będzie równy 15 pipsów automat ustawia SL w tym miejscu zabezpieczając pozycję i przesuwa SL w odległość 5 pipsów od obecnej ceny, oczywiście w zagraniu zgodnym z trendem, bo jeśli cena dobije z powrotem do 15 pipsów to automat ma zamknąć pozycję. Czyli musi jakby sprawdzać dwie odległości - od minimum 15 pipsów zysku do aktualnej ceny. Opcje są dwie jeśli zysk przekroczy 15 pipsów: SL będzie przesunięty dalej i zysk się zwiększy lub pozycja się zamknie na 15 pipsach zysku. Sprawdzanie po każdym tiku.

2) cena nie idzie w zakładanym kierunku. Załóżmy, że zagraliśmy sell (do sell będą ponawiane tylko transakcje sell, do buy ponawiamy tylko buy). Cena jednak idzie w górę. Automat daje następne zlecenie sell ale dopiero wówczas, gdy cena wzrośnie ponad obecną świecę i gdy utworzy się nowa świeca w tym interwale. Oczywiście założenie ilości pipsów jest takie samo ale automat musi zmienić wielkość wolumenu i musi dobrać ją taką, żeby zysk był minimum 15 pipsów (po stawce wolumenu z pierwszego zagrania) oraz musi zawierać w sobie wielkość straty z pierwszego zagrania. Czyli jeśli cena pójdzie w dobrym kierunku to automat po 15 pipsach ustawi SL i będzie postępował jak w pkt 1, z tym, że po innym wolumenie. Automat ma za zadanie dobrać taki mnożnik żeby zrealizowany zysk 15 pipsów zrekompensował stratę z pierwszej pozycji i dał zysk na poziomie min. 15 pipsów, liczonym po wolumenie z pierwszej transakcji (np.0,01). Przy realizacji zysku sprawa jest prosta - automat kończy działanie i czeka na kolejny sygnał. Jeśli natomiast kolejny raz cena zawróci to automat analogicznie otwiera kolejną pozycję z założeniami jak wyżej, czyli czeka na świecą, która wyjdzie poza zasięg świecy, na której było zagranie (w przypadku zlecenia sell lub kolejny dołek, w przypadku zlecenia buy), automat dobiera odpowiedni wolumen znowu w taki sposób, żeby po realizacji zysków była zrekompensowana strata z utworzonych wcześniejszych pozycji, oraz żeby zysk był min 15 pipsów licząc po wolumenie z pierwszej pozycji. W tej sytuacji automat może otwierać wiele pozycji, a ich ilość może być podana w panelu (np. 50). Nie otwiera tylko pozycji na świecach, które następują po sobie i mieszczą się w zakresie świecy, na której była otwarta pozycja. Podsumowując: kolejne pozycje otwierane tylko i wyłącznie na świecach, które będą wyższe (w przypadku zlecenia sell) i niższe (w przypadku buy).

Ważne! Ilość "sesji" jednocześnie do prowadzenia - jedna. Co to jest sesja? Sesja może zawierać kilkadziesiąt otwartych pozycji, każda następna ze zwiększonym wolumenem i kończy się dopiero wtedy, gdy nastąpi albo zamknięcie zyskiem albo zamknięcie SL. Ddopóki automat nie zakończy z zyskiem (lub stratą SL) nie otwiera następnej „sesji”. Chodzi o to żeby automat w momencie otwarcia pierwszej pozycji stratnej i kolejnych z tą transakcją związanych, nie otwierał na bazie pierwotnych założeń kolejnych pozycji od najniższego wolumenu tylko kontynuował do końca pierwszą. Dopiero jak zakończy „sesję nr1” to szuka nowej pozycji zgodnie z założeniami, czyli po aktualnie ustawionym wskaźniku.

Musi się dać ustawić: martygnał czyli otwieranie kolejnych pozycji jeśli pozostałe są na stracie, mnożnik, ilość możliwych otwartych jednocześnie pozycji, take profit (w opisie 15 pipsów ale musi być możliwość zmiany), godziny handlu, kroczący SL który w opisie jest 5 pipsów od ceny, SL stały gdyby ktoś chciał zabezpieczyć cały kapitał, interwał czasowy, godzina startu, godzina zakończenia.

W razie dodatkowych pytań proszę pisać.

Umiejętności: Programowanie

Zobacz więcej: investio automaty, wskaźniki mt4, ciekawe wskaźniki mt4, follow ea forex, easy ea creator forex, ea open orders mt4 forex, ea mt4 forex, ea forex system, ea forex obtain data, ea forex mt4, ea forex creator, ea forex count function, ea forex candles, ea creator forex, decompile forex ea, consistent forex ea, candlestick ea forex, accurate forex ea

O pracodawcy:
( 13 ocen ) Kraków, Poland

Numer ID Projektu: #16636355