Zamknięty

Implement an algorithm for selecting the leader (coordinator) based on the bully algorithm .NET

Implement an algorithm for selecting the leader (coordinator)

based on the bully algorithm. Use of the mechanism of sockets in C or .NET

Description:

The program must have a windowing interface, not the console.

3 computers (or more) must be connected to a network or to a single router.

On all 3 computers, the program must operate.

At the interfaces must be a message that the computer is a leader

and who is not, and any additional information

(eg .:

-why this computer is a leader, or

-why this computer is no longer a leader or

-time embodiment algorithm, or

-time transmission of information, or

-whatever, the more the better)

PL:

Zaimplementować algorytm wyboru lidera (koordynatora)

w oparciu o algorytm bully (tyrana). Wykorzystać mechanizm gniazd w języku C lub .NET

Opis:

Program musi mieć okienkowy interface, a nie console.

3 komputery (lub więcej) muszą być podłączone do sieci lub do jednego routera.

Na wszystkich 3 komputerach, program musi działać.

Komputery muszą współpracować ze sobą

Na interfaces musi być komunikat który z komputerów jest liderem

a który nie jest oraz jakieś informacje dodatkowe

(np.:

-dlaczego ten komputer jest liderem, lub

-dlaczego ten komputer już nie jest liderem lub

-czas wykonania algorytmu, lub

-czas przesyłu informacji, lub

-whatever, im więcej tym lepiej)

Umiejętności: .NET, Programowanie C, Programowanie w C#, Programowanie w C++, Architektura oprogramowania

Zobacz więcej: use of algorithm, use algorithm, the algorithm is, program coordinator, net algorithm, n and f computers, an algorithm is a, an algorithm, algorithm in computers, algorithm in computer, algorithm computers, algorithm computer program, algorithm computer, computer program algorithm, sob, c# or net, net console, implement interface, implement ranking algorithm using net, computer information net

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Poland

Numer ID Projektu: #7528019