Zamknięty

Opracowanie nowej metody automatycznego testowania graficznych interfejsów użytkownika (GUI)

Temat pracy:

Opracowanie i analiza nowej metody automatycznego testowania graficznych interfejsów użytkownika oraz porównanie jej z istniejącymi technikami testowania tej części oprogramowania.

---------

Zadania:

1. Przygotowanie w formie dokumentu opracowania poniższych aspektów.

2. Implementacja nowej metody testowania GUI (może być Python, Java lub inny).

-----------

Aspekty do opracowania:

1. Przedstawienie istniejących metod testowania graficznych interfejsów użytkownika (ang. Graphical User Interfaces (GUIs)).

2. Analiza problematyki wykrywania błędów w oprogramowaniu metodami automatycznymi.

3. Propozycja nowej metody automatycznego wykrywania błędów GUI.

4. Implementacja proponowanej w pracy metody automatycznego wykrywania błędów GUI.

5. Wykonanie testów GUI nową metodą - eksperyment.

6. Opracowanie wyników testów i porównanie z istniejącymi metodami.

7. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

Umiejętności: Article Writing, Copywriting, Java, Python, Architektura oprogramowania

Zobacz więcej: j2me w, post w, create roulette w, adult w, online form service w, zbrush jpeg face w, gucci gucci cheap gucci shoes gucci sneakers cheap gucci shoes gucci belts gucci sunglasses gucci handbags gucci watches gucci w, website powered drupalwebsite setup document repository ii centralized inbox pulls emails gmail accounts periodically iii news w, akshay w, aplikacje w xcode freelancer, apple w, article w, b/w sketches, b/w, blog w, build a w, c w, c# w

O pracodawcy:
( 3 ocen ) Lublin, Poland

Numer ID Projektu: #18696328

1 freelancer złożył ofertę na kwotę €555 do tego projektu

aswadakdas

Customer's satisfaction is my goal *** *** Also 100% Completion is happy of me and client. *** *** Rest is my creative idea and honest effort. *** Looking to be your Good Venture along with your project! Best Więcej

€555 EUR w ciągu 10 dni
(3 Oceny)
3.4