Zamknięty

Syntax do SPSS zliczający wyniki na podstawie czasów reakcji na słowa

Chodzi o stworzenie syntaxa do SPSS, który zlicza wyniki programu służącego do opisu osobowości, opartego na pomiarze czasów reakcji na słowa. W programie tym na ekranie prezentowane są określenia służąc do opisu osobowości czyli cechy. Cechy te prezentowane są jedna po drugiej. Po prezentacji każdej cechy osoba badana ma zadecydować najszybciej jak potrafi, czy posiada daną cechę, czy nie. Robi to poprzez naciśnięcie jednego z dwóch klawiszy, oznaczających odpowiedź „tak” lub „nie”. Następnie ma określić na 7-punktowej skali, na ile pewna jest swojego wyboru. W sumie na ekranie prezentowane jest około 50 cech. Cechy są podzielone na pary określenie-przeciwieństwo (np. otwarty, zamknięty) i prezentowane są w kolejności losowej.

Program zapisuje wynik każdej osoby badanej w oddzielnym pliku. Każdy plik zawiera informację:

1) jak osoba badana zareagowała na każdą z cech (tak/nie)

2) jak szybko zareagowała na każdą z cech (milisekundy)

3) jaką pewność wybrała dla każdej cechy na 7-punktowej skali

4) w nazwie pliku jest hasło, wiek, płeć, data i czas uruchomienia programu oraz czas zakończenia badania

Skrypt powinien wczytać wyniki indywdualnych osób i stworzyć jeden plik zbiorczy, w którym każdy wiersz to jedna osoba badana. Czyli np. zawierać kolumny: hasło, wiek, płeć, data i czas uruchomienia programu oraz czas zakończenia badania, cecha1, odpowiedź na cechę1, czas reakcji na cechę1, pewność odpowiedzi na cechę1, cecha1 przeciwna, odpowiedź na cechę1 przeciwną, czas reakcji na cechę1 przeciwną, pewność odpowiedzi na cechę1 przeciwną, cecha2, odpowiedź na cechę2 itd.

Niezależnie od tego skrypt powinien zliczyć następujące wskaźniki:

1) liczba spójnych wyborów dla danej osoby (odpowiedź „tak” dla cechy i „nie” dla jej przeciwieństwa lub odpowiedź „nie” dla cechy i „tak” dla jej przeciwieństwa) i niespójnych wyborów (odpowiedź „tak” dla cechy i „tak” dla jej przeciwieństwa lub odpowiedź „nie” dla cechy i „nie” dla jej przeciwieństwa)

2) średni czas reakcji na prezentowane cechy dla danej osoby (milisekundy) uwzględniający tylko reakcje mieszczące się w zakresie wyznaczonych progów (patrz niżej)

3) liczba reakcji „tak”/”nie” poniżej wyznaczonego progu (patrz niżej)

4) liczba reakcji „tak”/”nie” powyżej wyznaczonego progu (parz niżej)

5) średnia pewność wyboru na 7-punktowych skalach

Skrypt powinien mieć możliwość ustawienia dwóch progów dla podejrzanych reakcji na cechy, tj. zbyt szybka reakcja np. poniżej 300 milisekund i zbyt wolna reakcja np. powyżej 10000 milisekund.

Umiejętności: SPSS Statistics

Zobacz więcej: spss dla początkujących, oferia logowanie, Description FEATURED GUARANTEED TOP CONTEST To design a logo fworking space called W Spaces.or a co- The brand colors for are O, Description FEATURED GUARANTEED TOP CONTEST To design a logo for a co-working space called W Spaces. The brand colors for are O, w.o.w. internet, w.o.w. cable, w.h.o. jobs, o.w.l. writing lab, spss syntax mixed model repeated measures, report syntax spss, spss base syntax, syntax spss recode, syntax spss, recode spss syntax, convert spss syntax sas code, ifthen syntax php, syntax struct

O pracodawcy:
( 7 ocen ) Warsaw, Poland

Numer ID Projektu: #15891971

3 freelancerów złożyło ofertę na kwotę zł546 do tego projektu

sumbali

I am a master of softwares like SPSS, SAS, STATA, R, Eviews, Minitab, MS excel I have advanced knowledges in: Econometrics: Panel Data, Pooled Data, cross-section Data, Probit, Logit, Multinomial Logit, scoring, Econ Więcej

zł750 PLN w ciągu 3 dni
(76 Oceny)
6.0
adgotmare

A proposal has not yet been provided

zł666 PLN w ciągu 1 dnia
(18 Oceny)
3.9
AsimAli88

A proposal has not yet been provided

zł222 PLN w ciągu 1 dnia
(0 Oceny)
0.0