Zamknięty

Projekt Visual Studio 2012 (SQL Server 2012 Enterprise)

Witam,

mam do zlecenia wykonanie projektu w narzędziu MS Visual Studio przy użyciu MS SQL Server 2012 Enterprise i dodatku Microsoft SQL Server Data Tools - Business Intelligence for Visual Studio 2012, który będzie spełniał poniższe kryteria. Projekt nie musi być skomplikowany, ma umożliwić zaliczenie przedmiotu.

Projekt ma polegać na:

1. Znalezieniu lub wygenerowaniu źródeł danych, które można analizować.

2. Stworzeniu modelu hurtowni danych (preferowany schemat gwiazdy)

3. Założeniu bazy danych hurtowni

4. Przygotowaniu procesów ETL w narzędziu Integration Services

5. Przygotowaniu kostki w narzędziu Analysis Services

6. Przygotowaniu raportów w narzędziu Reporting Services

Narzędzia na podstawie których ma być wykonane zlecenie:

MS Visual Studio 2012

MS SQL Server 2012 Enterprise

SQL Server Data Tools - Business Intelligence for Visual Studio 2012

Pozdrawiam

Hello,
I have to order the execution of the project in MS Visual Studio tool using MS SQL Server 2012 Enterprise and the Microsoft SQL Server Data Tools - Business Intelligence for Visual Studio 2012, which will meet the following criteria. The project does not have to be complicated and should enable the pass the.

The project will consist in:
1 Finding or generating the data sources that can be analyzed.
2 Designing a data warehouse model (preferably a star schema)
3 The premise database warehouse
4 Preparation ETL process in Integration Services
5 Preparation cube in the Analysis Services
6 Preparation of reports in Reporting Services tool

Tools on the basis of which the order is to be made​​:
MS Visual Studio 2012
MS SQL Server 2012 Enterprise
SQL Server Data Tools - Business Intelligence for Visual Studio 2012

University subject pass project

Umiejętności: Eksploracja danych, Administrowanie bazami danych, Programowanie w bazie danych, SQL, Visual Basic

Zobacz więcej: sql database business, reporting services sql, business studio 3, sql integration services, server studio, ms visual studio, ms sql reporting services, ms business intelligence, microsoft sql server integration services, microsoft sql reporting services, etl sql, business intelligence microsoft, database administration services, visual studio 2012, SQL Server Reporting, SQL server Integration services, sql server analysis services, Sql reporting, sql integration, Sql Database administration

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Poland

Numer ID Projektu: #5909325

3 freelancerów złożyło ofertę na kwotę zł2231 do tego projektu

goodvendor

We offer ; Programming (Wordpress, front-end) and agile development - Custom module development - Troubleshooting: Wordpress, theme, extensions, customizations - Wordpress control panel assistance - Third-party e Więcej

zł442 PLN w ciągu 8 dni
(0 Oceny)
0.0
cliscwang

Hi. thank you for your posting. I have read carefully your project description. I'm exciting in your project. I'm an expert in web(webdesign, php, html, css, jquery, js) and visual studio(c++, c#, vb). I have enoug Więcej

zł600 PLN w ciągu 5 dni
(0 Oceny)
0.0
InternetMaster

Nie złożono jeszcze oferty.

zł3092 PLN w ciągu 3 dni
(0 Oceny)
0.0
daroot

Witam, Polanuje przygotować hurtownie danych z procesu produkcyjnego, zlecenia produkcyjne, zamówienia, stan magazynu, itd.

zł3000 PLN w ciągu 7 dni
(0 Oceny)
0.0