Anulowany

Napisanie procedury w Visaual Basic 2010 Express

Zlecę napisanie poniższej procedury w Visual Basic 2010 Express.

Formatka z buttonami:

nowy projekt

otwórz projekt

otwórz plik graficzny .jpg

zapisz projekt

wyślij dane do pliku

pobierz dane z pliku

oraz polem do wyświetlania poniższych danych w textbox(dane typu tablica lub point wyświetlane w combobox)

Zmienne zadeklarowane w public class w projekcie, które będą tworzyć rekord do pliku, każdy rekord będzie powstawał po kliknięciu buttona {wyślij dane do pliku}:

zmienna_porzadkowa as integer (incrementowana automatycznie przy zapisywaniu kolejnego rekordu)

probka1(255) as integer

wykres1(255) as point

wspolzedne as point

dodatkowa1_zmienna as integer

dodatkowa2_zmienna as integer

dodatkowa1_zmiennatxt as string (stała długość 20znaków)

Budowa pliku powinna umożliwiać dostęp do danych po nr zmiennej_porządkowej.

Plik przechowywał by również obrazek [url removed, login to view] wczytywany do projektu, oraz 10 zmiennych tekstowych i 10 zmiennych integer (np. na początku lub na końcu pliku) oczywiście poza rekordami tworzonymi ze zmiennych wymienionych powyżej.

Kliknięcie {nowy projekt} otwiera plik do zapisu i wysyłania danych do pliku

Kliknięcie {otworz projekt} otwiera plik do odczytu i umożliwia pobieranie z niego rekordów danych wg nr ze zmiennej_porzadkowej i wyświetlanie w okienkach textbox pobieranie i wyświetlanie tych danych było by po kliknięciu buttona {pobierz dane z pliku}

Program powinien korzystać z kontrolek openfiledialog i save oraz obsługiwać błędy związane z otwarciem plików i końcem pliku itd.

Plik może być zbliżony do XML SQLite lub jakikolwiek innym wg własnej koncepcji

Program powinien umożliwić pobieranie obrazka.jpg z utworzonego pliku i wstawianie go do kontrolki picturebox.
Program powinien zostać dostarczony jako kod źródłowy.

Umiejętności: Architektura oprogramowania, Visual Basic

Zobacz więcej: making black jack game visual basic express 2005, visual basic express drawing canvas, visual basic express graphics mouse scroll, visual basic express pdf, visual basic express mediafire, visual basic express 2005 projects hangman, visual basic express active directory browser, black jack codes visual basic express, visual basic express capture webcam, collect data webbrowser visual basic express 2008

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Poland

Numer ID Projektu: #9025251

2 freelancerów złożyło ofertę na kwotę zł120 do tego projektu

vano101

Hello. It looks as pretty easy assignment, it is possible to complete in less than 24 hours. Maybe even today.

zł150 PLN w ciągu 2 dni
(740 Oceny)
7.0
Doplia

(((((((((((((PLEASE CHAT ME low budget i can help you )))))))))))))))))))))))) ......................................................................................................................

zł90 PLN w ciągu 1 dnia
(0 Oceny)
0.0