Zamknięty

107053 UX Design aplikacji w WPF

Przygotowanie UX Design aplikacji (praca w Expression Blend). Aplikacja musi posiadać piękny interfejs użytkownika, charakteryzować się dynamiką działania (atrakcyjne animacje i przejścia). My dostarczamy całą aplikację opracowaną przy użyciu wzorca MVVM i gotową do obróbki w Expression Blend.

Tutaj filmik z przykładową aplikacją, pokazującą przejścia, animacje itp. [url removed, login to view];feature=related

Aplikacja posiada 30 ViewModeli - widoków.

Zadanie polega na przygotowanie styli dla wszystkich kontrolek, przygotowaniu animacji i przejść pomiędzy ekranami, poprawki widoków w Expression Blend by zastosować przygotowane elementy.

Przed przystąpieniem do realizacji konieczne będzie do podpisania umowa NDA.

Umiejętności: Android, iPad, iPhone, Mobile App Development

Zobacz więcej: i.b.b. design, UX, ux c, wpf blend design, amp wpf, dynamik, design blend, wpf design expression blend, blend wpf, expression blend design, mvvm wpf, expression design, wpf blend, design expression blend, wpf mvvm, design wpf, wpf design, expression blend

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Warszawa, Poland

Numer ID Projektu: #5678968