Zamknięty

64139 SMS Center

1. Stworzenie kompleksowego systemu SMS umożliwiającego wykorzystanie łącza SMS-C własnej sieci do dwukierunkowej komunikacji przy pomocy wiadomości tekstowych SMS (dotyczy zarówno wiadomości flash SMS, gdy wiadomość jest wyświetlana natychmiast na wyświetlaczu telefonu, jak wiadomości, które po wyświetleniu mogą być zachowane w pamięci telefonu).

2. Użytkownik, posługując się dostarczonym programem Wykonawcy będzie wysyłać i odbierać wiadomości SMS za pomocą komputera.

3. Wiadomości będą wysyłane do wybranych grup osób, lub indywidualnych odbiorców dowolnej sieci GSM.

4. System może umożliwiać wysyłkę wiadomości MMS.

5. W skład systemu SMS wchodzi serwer oraz aplikacja systemu. System zarządzany jest przez administratora operatora i przez administratora użytkownika. Aplikacja jest dostępna poprzez przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0 oraz późniejsze wersje. System operacyjny: Microsoft Windows 98 oraz jego wersja późniejsza.

6. Możliwość importu danych z zachowaniem numerów, imion, nazwisk oraz grup (format pliku *.txt, *.xls).

7. Podstawowe funkcje programu:

Możliwość tworzenia kont dla wielu Klientów. W ramach jednego klienta może wchodzić kilka konta administratorów i użytkowników. Każdy Klient ma mieć opcję spersonalizowania layoutu za pomocą kilku ustalonych plików graficznych o ustalonym formacie

Tworzenie kont administratorów i użytkowników z różnymi poziomami dostępów dla poszczególnych kont.

Podstawowe funkcje dotyczące wysyłania i odbioru wiadomości w ramach konta użytkownika

- wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS w obrębie wszystkich sieci komórkowych (odbiorcy indywidualni i/lub grupy odbiorców) oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS do/od dużych grup posiadaczy telefonów komórkowych,

- programowanie czasu wysyłki wiadomości (wysyłanie jednorazowe/okresowe),

- przekierowania wiadomości odebranych do wybranego telefonu komórkowego,

- szczegółowe statystyki dotyczące wysłanych/odebranych wiadomości SMS,

- przeglądanie wiadomości (wysłane, odebrane, oczekujące, historia), statystyki,

- archiwizowanie wiadomości odebranych i wysłanych,

- import/eksport wiadomości z/do pliku, dostosowanie formatu pliku (*.txt, *.xls),

- zaawansowane funkcje wyszukiwania wiadomości,

- podpis, podział słów w wiadomościach,

- ustawienia książki adresowej (definiowanie własnych pól logicznych, tekstowych i numerycznych),

- kod kraju,

- prefiks usługi interaktywnej,

- zmiana hasła,

- zapis wiadomości wysłanych/odebranych.

Książki adresowe i telefoniczne

- dodawanie/modyfikacje grup odbiorców (Możliwość utworzenia minimum 50 grup.

W sytuacji wysyłki wiadomości SMS do wszystkich grup jednocześnie, gdy numer znajduje się w kilku grupach odbiorca otrzyma 1 wiadomość),

- dodawanie/modyfikacje kontaktów (min. 15 000 abonentów),

- wybór odbiorców lub grup odbiorców, określenie pory wysłania wiadomości, wysłanie jednorazowe, wysyłanie okresowe,

- opcje wyszukiwania (definiowane pola logiczne),

- archiwizowanie książek adresowych,

- zaawansowane funkcje wyszukiwania osób,

- obsługa książki adresowej,

- osobista/udostępniona książka telefoniczna,

- udostępnianie książki adresowej / telefonicznej oraz osobistej książki adresowej/ telefonicznej (poziomy uprawnień dostępu do książek adresowych),

- import/eksport kontaktów z/do pliku, dostosowanie formatu pliku,

- definiowanie własnych pól w książce adresowej (np. numer wniosku, Pesel itp.),

- importowanie/eksportowanie książki adresowej z/do popularnych programów biurowych takich jak Microsoft Excel,

- usługi interaktywne. Tworzenie interaktywnych serwisów SMS-owych, polegających na automatycznej odpowiedzi systemu na zapytania przesyłane SMS-em (głosowania, ankiety, serwisy informacyjne, itp),

- automatyczne dodawanie i wypisywanie się Klientów z określonych grup abonentów za pomocą zdefiniowanych przez Zamawiającego poleceń umieszczanych w treści wysyłanych przez Klientów wiadomości SMS,

- przesyłanie komunikatów i informacji do wcześniej zdefiniowanych grup odbiorców w systemach automatycznego nadzoru i powiadamiania,

- obsługa min. 15 kont z wielopoziomowym systemem zarządzania kontami użytkowników,

- dostęp do aplikacji poprzez Internet,

- funkcja przypominania o terminach i datach, np. o ważnych spotkaniach,

- usługi interaktywne (poziomy dostępu, statystyki, skrzynki odbiorcze, historia, eksport wiadomości do pliku),

- automatyczne odpowiedzi (eksport/import poleceń),

- głosowania, konkursy, rankingi, listy wysyłkowe, książka telefoniczna,

- możliwość ekspotu i importu kompletnej książki telefonicznej i adresowej do formatów *.txt, *.xls.

8. Konto Administratora:

Administrator lokalny dysponuje w systemie specjalnym kontem administracyjnym w oparciu, o które:

- dodaje i modyfikuje klientów oraz konta (login, hasło, przydział bramki, dostęp, limity SMS)

- tworzy i modyfikuje udostępnioną książkę adresową,

- konfiguruje uprawnienia dostępu do udostępnionej książki adresowej oraz grup,

- dla poszczególnych kont kontroluje statystyki dotyczące liczby przesyłanych wiadomości,

- posiada podgląd treści wszystkich wysyłanych z systemu wiadomości,

- posiada możliwość drukowania bilingów,

- kontroluje rejestr zdarzeń,

- archiwizuje wiadomości oraz książki adresowe.

9. Konto Właściciela Systemu

Właściciel systemu może dodawać nowych Klientów i tworzyć konta administratorów

Personalizuje system dla poszczególnych klientów (dodaje indywidualne pliki graficzne do layoutu. Tak spersonalizowany layout widzą administratorzy i użytkownicy należący do jednego Klienta).

Może on-line sprawdzić liczbę wysłanych SMS w podziale na każdego z Klientów w dowolnym, definiowalnych za pomocą dat okresie.

==================

Osoba kontaktowa:

Bartłomiej

tel.: +48 32 7249699, GSM: +48 606 856 541

Umiejętności: Android, iPad, iPhone, Mobile App Development

Zobacz więcej: microsoft ad center, windows 7 system administrator, lenie, system center, sms gsm, sms center, programowanie, flash sms, ek, danie, cza, automatyczne, ankiety, ad pos, ane flash, excel import txt, dat txt, obs layout, line sms, pos excel

O pracodawcy:
( 24 ocen ) BĘDZIN, Poland

Numer ID Projektu: #5637528